Fotografie G.P. Brinkman IJlst

Slideshow

IJlst heeft sinds 1268 stadsrechten en ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De stad kent een rijke historie. Door de stad loopt de rivier de Geeuw. Vanuit IJlst kan men naar het Snekermeer en het Heegermeer varen. Ook heeft de stad een treinverbinding naar Stavoren en Leeuwarden. De houtzaagmolen De Rat dateert uit 1828 en is een van de drie houtzaagmolens in Friesland. De Terpensmole uit 1982 stond eerst in Sneek maar werd in 2011 verplaatst naar IJlst. Ooit was in IJlst de firma Nooitgedagt gevestigd, die gereedschappen, schaatsen en houten speelgoed maakte. De fabriek hield op te bestaan door een overname. Nabij de molen de Rat is sinds 2017 een museum geopend met een
ambachtelijke tentoonstelling van IJlst.
Klik op de foto's van de plaatsen.

Eegracht met de protestantse kerk.

Eegracht met op de achtergrond de Galamagracht.

Stadslogement Het Wapen van IJlst.

De Geau. Boot op de Geau. de Eegracht.

Tsjerkesleat.

Eegracht met de protestantse kerk.

De Eegracht.

De Eegracht.

De Eegracht.

Riper Feart.

De brug over De Ruterpolderwei.

De brug bij de Galamagracht. Boot aangemeerd aan de Zevenpelsen.

De Wilddraai

Technisch Bedrijf Bakker IJlst IJlst uitzicht op de Wilddraai.

copyright Brinkman, alle rechten voorbehouden.

Naar Hoofdmenu